Registered Office

Goodluck Exim - Vietnam

GOODLUCK EXIM LIMITED
Vietcombank Tower Saigon
No 5, Công Trường Mê Linh, Level 21
Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Contact Person :
Mr Krishna
Mobile / Whatsapp :   +84772726252 – Vietnam
Mobile / Whatsapp : +919884726252 – India
Email: goodluckgroup.vietnam@gmail.com

Shop - 1


GOODLUCK GRANITE- Kho Đá hoa cương – shop 1
32, QL1A, Bình Hưng Hoà B,
Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam.
Email: shop1@goodluckgranite.com
Contact Person : Mr Duong

Shop - 2

GOODLUCK GRANITE – Kho Đá hoa cương – shop 2
262 Đường Phạm Đăng Giảng,
Bình Hưng Hoà, Bình Tân,
Hồ Chí Minh, Vietnam
Email: shop2@goodluckgranite.com
Contact Person : Ms Thi

Shop - 3

Goodluck Granite and Marble
Importers of Granite in Vietnam
24 QL1A, Bình Hưng Hoà B,
Bình Tân, Hồ Chí Minh
Email: shop3@goodluckgranite.com
Contact Person : Mr khang
Mobile: +84772726252

Send us your feedback / inquiry